DK-5300 Kerteminde

Projekt Legemiljø/Aktivitetsbane

Så er ny Samlingshytte klar til jeres brug

Så er den ny Samlingshytte klar til dit brug.

Undskyld at det blev en lukket indvielse 30.oktober 2020, men forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gjorde at kun arbejdsgruppen, håndværker, sponsorer og presse var inviteret.

På vegne af Legepladsgruppen

Venlig hilsen Torben Larsen

Tak til Nordea Fonden

Tak til Friluftsrådet

Tak til Kerteminde Landsbyråd

Tak for et godt fremmøde til Indvielsen 5.juli 2019

Omkring 130 mødte op til en god og hyggelig aften.

Klik og se filmen (C) Munkebo Lokal TV: 

https://www.mltv.dk/2019/07/06/indvielse-af-legeplads-i-koelstrup-sogn/

God sommer til alle fra gruppen

Tak til alle små som store bidrag til legepladsen 2019

5.juli 2019 kl.17 Indvielse af legepladsen

Invitation til indvielse af Legepladsen i Kølstrup Sogn

Fredag 5.juli 2019 kl.17 og frem  

Hej alle nuværende, tidligere og kommende brugere af vores legeplads, både børn, jer der har børn, er bedsteforældre og alle andre legesyge.

Så er vi så langt med renoveringen, at vi godt tør sætte datoen for indvielsen af den renoverede plads. 

Til de første 100 fremmødte:
Gratis spisebillet til pølse med brød og 1 øl eller vand

Mød op og nyd resultatet af sponsorer og frivilliges bidrag i form af arbejde, forplejning, materialer og økonomisk tilskud—Mange mange tak.

Din opgave inden du tager på pladsen er at hejse dit flag, hvis du har en flagstang, så alle kan se at vi har en festdag i området 

Programmet er: Efter velkomst kan alle børn være med til navngivning af skibet, derefter spisning og selvfølgelig hygge og fri leg. (Husk tøj efter vejret, noget at sidde på samt madkurv (hvis ikke I ønsker at købe pølser og drikkelse)

 

F ølg projektet på www.koelstrup.dk under punktet ’Projekt Legemiljø’

Venlig hilsen fra legepladsgruppen under Kølstrup Sogns Beboerforening

Rikke, Caspar, Rene, Søren, Frans, Jørgen, Ole og Torben

Indsamling til renovering af Legepladsen i Kølstrup Sogn - Lukket

Hej alle nuværende, tidligere og kommende brugere af vores legeplads, både jer der har børn, er bedsteforældre og alle andre legesyge, som synes pladsen trænger til et kvalitetsløft.

Indsamling lukket : Status 10.juni 2019 kl. 14 - KUN 600,- fra målet på 32.000,-

 Vi har prioriteret, planlagt og bestilt alle materialer til et stort Vikingeskib med tilbehør, Rutchebane, Svævebane, Gyngestativ med 2 gynger, Stå karrusel, 2 sandkasse- gravemaskiner, Kant rundt om fitness udstyr og de eksisterende småbåde renoveres.

 

Der mangler ca. 32.000,- for at komme helt i mål, så derfor har vi startet denne indsamling og håber på støtte fra jer, udover de gode sponsorater vi allerede har modtaget.

 

For jer der giver over 5.000,- er der efter eget ønske mulighed for, at komme på et fælles sponsorskilt med en plads på max. LxH: 18x12 cm.

 

PS. Indsamlingen er anmeldt til Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, og her har vi anmeldt, at hvis der indsamles mere end ovennævnte beløb, så hæver vi ambitionsniveauet ud fra vores ønskeliste, med for eksempel et stort klatrenet.

4.maj 2019 Det værste jordarbejde er klaret

Legeplads renovering status her midt april 2019

Det praktiske arbejde starter snart og vil foregå i maj måned og lidt af juni.

Så det er nu du skal svare på denne mail med navn og mobiltefonnummer, hvis du vil hjælpe til med det praktiske arbejde. Vi laver en kontaktliste og I vil blive kontaktet efter behov, om I kan hjælpe de dage vi planlægger senere.

Der bliver tale om praktisk hjælp med at grave, samle og opstille legeemnerne, samt forplejning på arbejdsdagene, så vi også får tid til at hygge sammen.

Gruppen har prioriteret, planlagt og bestilt alle materialer til:

·         Vikingeskibet med tilbehør

·         Rutchebane

·         Svævebane

·         Gyngestativ med 2 dækgynger (de 2 eksisterende er kasseret efter tilsyn)

·         Stå karrusel

·         2 sandkasse gravemaskiner

·         de eksisterende småbåde renoveres

·         Kant rundt om fitness udstyr

·       Fælles sponsorskilt

Vi går efter indvielse midt juni måned, så det praktiske arbejde for alle jer, der vil hjælpe til, skal foregå i maj måned. Vi vil indbyde til arbejds lørdage & søndage i maj måned.

Der mangler lidt penge for at komme helt i mål, så derfor starter vi snart en indsamling og håber på støtte fra jer, udover de gode sponsorater vi allerede har modtaget. 

Venlig hilsen Rikke, Caspar, Rene, Søren, Frans, Jørgen, Ole og Torben

Legemiljøgruppen er klar til dialog og sparring

Legemiljøgruppen søger flere medlemmer der har lyst, til at give en hånd med fondsansøge og det praktiske arbejde for legepladsen.

Gruppen består i øjeblikket af:

Søren Lilienhoff, ssl@kertingenor.dk

Rikke Arevad, rikkearevad@dbmail.dk

Caspar Arevad, arevad@dbmail.dk

Frans Nørskov, franssav@dbmail.dk

Jørgen Lindø, jorgenlindoe@gmail.com

Rene jespersen, jespersen_rene@hotmail.com

Ole Haastrup, haastrup@gmail.com

Torben Larsen, tl9@mail.dk

Gruppen er en undergruppe af og med Kølstrup Sogns Beboerforening som paraplyorganisation

Gruppen er godt i gang med at planlægge opgradering af legepladsen og i den forbindelse søger vi forældre, bedsteforældre eller andre der vil give en hånd med i det praktiske arbejde (spade og hammer), samt nogen der fremover vil hjælpe med at tjekke behovet og eventuel lave vedligeholdelse i det små.

Tilmeld dig til Torben Larsen tl9@mail.dk

 

100.000,- fra Albani Fonden til Vikinge legeskibet

22.januar 2019 modtog vi tilsagn om 100.000,- til hovedtemaet i vor nye legemiljø - Et Vikingeskib

Vi takker Albani Fonden mange gange 🙂

Projektstatus januar 2019

Projektbeskrivelse og formål

Vi ansøger om tilskud til et renoveret legemiljø af byens nuværende nedslidte legeplads i Kølstrup/Kertinge. Formålet med at forny det eksisterende anlæg ved Kertinge Nor er at skabe et samlingssted midt i landsbyen, hvor børn, unge og voksne kan mødes uden at tage hensyn til trafik, og på et sted hvor der er plads til fantasi, leg og aktivitet sammen på tværs af alder.  Det er derfor vigtigt for os at det nye anlæg bliver et naturligt samlingssted med varierende mulighed for forskellige aktiviteter. Et sted for alle.

Det gennemgående tema for legepladsen skal være et vikingetema. De ansøgte midler, skal bruges til at bygge et vikingeskib på legepladsen, som skal være vikingelegepladsens hovedelement. Vikingeskibet vil især henvende sig til børn i alderen 3-12 år, hvor der vil være plads til leg med flere forskellige aktiviteter, men vil selvfølgelig kunne bruges af alle. Udover hovedelementet, vikingeskibet, ønsker vi at opføre gyngestativer, et vikingeinspireret legehus til de mindste, samt en 'ikke-røre-jorden-bane' af træstubbe i jorden, med et læringsfokus, hvor alfabetet og tal vil stå på hver stub, så man skal hoppe banen i en bestemt rækkefølge.

Bodil Holm Sørensen, Museumsinspektøren fra Vikingemuseet Ladby støtter op om vikingelegepladsen i lokalområdet: “Vikingemuseet Ladby ser positivt på planerne om, med inspiration i vikingetiden på egnen, at forny den eksisterende, nedslidte legeplads i Kølstrup. Museet formidler naturligvis selv vikingetiden på mange forskellige måder, og det vil glæde os, hvis de mange aktive borgere i Kertinge-Kølstrup gennem en vikingelegeplads kan skabe en klangbund for vikingetiden i området. Med venlig hilsen, Bodil Holm Sørensen.”

Vikingeskibet bliver en del af et større projekt i fornyelsen af anlægget ved Kertinge Nor. Vi vil skabe et unikt og anderledes aktivitetsområde. Vi har på nuværende tidspunkt fået opstillet handicapvenlige bord/bænkesæt samt outdoor fitnessmaskiner. Derudover har vi et foreløbigt tilsagn om placering af flere sheltere, som skal sættes op i nærheden af anlægget, som er beliggende ud til vandet. Vi ønsker at skabe et sjovt og dejligt samlingssted i byen for borgerne i lokalområdet, men også for turister og andre familier som besøger Kølstrup/Kertinge.

Vikingetemaet skal forstærke den historie som netop er fortiden for Kertinge Nor og som Vikingemuseets popularitet og lokale vandaktiviteter understøtter.

Ny Basketboldplade opsat 6. maj 2017

Legepladsdagens arbejdshold udover fotografen

Pladen er sponsoreret af Elly og Søren Lilienhoff

Pas nu på den nye portholder

Tak til Ole Haastrup for at lave et nyt portstop

Nydannet Legemiljøgruppe

Med baggrund i dialogmødet 28. september 2016 på Mesingeskolen indbudt af Kerteminde Kommune er der dannet en gruppe på 8 personer fra sognet og de har på et møde 16. oktober 2016 lagt planen og emnerne for det fremtidige arbejde. På mødet blev der koordineret den nye gruppes indsats i forhold til den eksisterende aktivitetsgruppe, hvis flerårige gode arbejde afsluttes her i uge 42 med opsætning af handicapvenlige bænke og fitness udstyr på pladsen. (læs herunder) Således vil de 2 gruppers arbejde tilsammen sikre planens formål:

Formålet med at forny det eksisterende anlæg ved Kertinge Nor er at skabe et samlingssted midt i landsbyen, hvor børn, unge og voksne kan mødes uden at tage hensyn til trafik, og på et sted hvor der er plads til fantasi, leg og aktivitet sammen på tværs af alder.

Det er derfor vigtigt for os at det nye anlæg bliver et naturligt samlingssted med varierende mulighed for forskellige aktiviteter. Et sted for alle.

Plads til leg og motion i Kølstrup

Helle Christiansen og Birgitte Søtofte Povlsen prøver de nye motionsredskaber af. Foto: KJ

En aktiv gruppe borgere har længe arbejdet for at omdanne en lidt kedelig bold- og legeplads ved forsamlingshuset til et indbydende samlingssted for store og små. En donation fra Landsbyrådet bragte idéerne et pænt skridt videre.

På en kold, blæsende eftermiddag i oktober virker bold- og legepladsen i Kølstrup ikke specielt indbydende, med den ligger smukt med udsigt til Ulriksholm og Kertinge Nor.

– Det kan blive Danmarks smukkeste legeplads smiler Birgitte Søtofte Povlsen, der er en af de aktive i gruppen, der vil noget nyt med pladsen.

Hun og Helle Christiansen står ved fire motionsredskaber, der skal friste borgerne til at få pulsen op på en fornøjelig vis. Redskaber er indkøbt for 50.000 kroner, som er doneret af Kerteminde Landsbyråd.

– Det er rigtig flot af landbyrådet, siger de to, der har kæmpet med skitsering af idéerne, indhentning af tilbud og ansøgninger til en masse fonde.

Farlig legeplads ved siden af vejen
–Egentlig opstod vores idéer af, at vi lagde mærke til, at børnene brugte parkeringspladsen over for forsamlingshuset til at øve sig på rulleskøjter og cykel. Lige ved siden af har vi Kertinge Bygade, hvor bilerne bestemt ikke altid overholder fartgrænsen på 50 kilometer. Det kan give farlige situationer, og derfor begyndte vi at lege med tanken om at gøre den grønne plads mere indbydende. 

Planerne omfatter, at en del af pladsen asfalteres, så den kan bruges til rulleskøjter og lignende. Samtidig vil vi meget gerne have en sti rundt på pladsen, hvo r de små kan øve sig på cykel, forklarer Helle Christiansen..

Pladsen skal imidlertid være for alle, og Tuborg Fonden har allerede bevilget penge til en stribe borde og bænkesæt, der er handicapvenlige.

– Måske begyndte vi på et uheldigt tidspunkt, hvor rigtigt mange søgte penge til skaterbaner, funderer Helle Christiansen. – Det var også det, vi i første omgang, kaldte vores projekt, men vi blev rådet til at gå efter et projekt med en meget bred brugergruppe. Vi ser jo også pladsen som et led i indsatsen for at gøre området attraktivt for tilflyttere. Det skal være et sted, hvor alle synes, at der er rart at være, og hvor man trygt kan lade sine børn tage hen.

Nye tager over
– Vi har desværre fået en masse afslag på vores ansøgninger, men heldigvis sagde Landsbyrådet ja til at hjælpe os og kommunen har afsat en pulje til udvikling af legepladser. Nu har andre taget over, og de vil søge, om de kan få tilskud fra legeplads-puljen, men vi trækker os nok lidt tilbage i en periode, siger Birgitte Povlsen og Helle Christiansen. – Vi vil lige trække vejret i en periode, men så kan det være, at vi får lyst til at gå i gang igen om nogen tid.

Kim Jørstad (C) www.kjavis.dk

NYT FRA AKTIVITETSBANEN

Helle og Birgitte på tur....

Når 2 entreprenør amatører som os, bevæger sig ind i denne branche, er det rart at blive mødt af forstående og rare mennesker

Vi har været nede og have en dialog med Munck og co, ang vores "projekt aktivitetsbane".

Her blev vi mødt med store smil og hjælpsomhed i forbindelse med en masse spørgsmål ang vores projekt.

Udover at få hjælp til diverse spørgsmål, fik vi en del gode råd om det videre arbejde. Meget venlige mennesker.....

 Den næste tid kan blive lidt problemfyldt i forhold til kørsel og vejarbejde. Der vil være en del "rod" på vejen, og de rare menensker beklager selvfølgelig meget. Men jo mere de arbejder, jo hurtigere bliver de færdige i Kølstrup og Kertinge, og jo hurtigere sker der noget på sportspladsen. Så bliver alle glade

 Der vil også komme et enkelt døgn med lukning af Ulriksholmvej igennem allen. Tidspunktet er ikke fastsat endnu. Men vil være i løbet af foråret.

Efter vores lille snak, er vi meget positive overfor den store deltagelse Munck og co har ydet i forbindelse med diaologen.

Vi lovede at minde alle om at der jævnligt er er åbent hus i skurvognen (tjek mail fra forsyningen). Mød glad op. De vil meget gerne tale med os, og svarer på alle spørgsmål.

 Amatørentreprenørhilsner

Helle og Birgite

Status på Projekt Aktivitetsbane

Helle og jer gerne fortælle lidt om hvad vi har brugt tiden på i forhold til projektet. 

PT har vi fået en fabelagtig hjælp af Vicky Stage på Hundslevgyden, som har været super til at hjælpe os med at søge en masse fonde. Vi har lige nu 15  ansøgninger ude, og fået afslag fra 5 stk, 1 tilsagn på 22.000 til handicapvenlige borde. Doneret af Tuborgfonden.

Vi har haft en  god og stabil mand til at søge  sponsorater. Vi har lige nu 8 stk ude, 1 afslag og et tilsagn om arbejdskraft.

Vi har haft flere møder med kommunen, haft dem i telefonen, talt med andre kommuner om hvor deres skaterbane er blevet lavet. hvilke elementer der evt kan bruges. Talt med entreprenører om evt priser og hvor meget der skal gøres for at kunne være klar med materialet til sponsoraterne.

Vi er gået fra en dyr løsning til en billigere model. På foranledning af folk der normalt laver den slags arbejde. Så har vi lavet materialet om igen. 

Vi har haft mange møder, heldigvis med rødvin til. Ellers ville det blive lidt tungt.🙂

Så har vi arbejdet på at få parkeringspladsen lagt op på fodboldbanen, da vores unger ellers hverken ville have en P-plads at lege på, eller en legeplads. Det lykkedes også. Men er igen blevet ændret, da forsamlinghuset ikke var glade for den løsning... 

Vi mødes på midten nu. Munck har lovet at flytte p-plads hvis vi pludselig kan komme igang med vores projekt.

I vores fantasi er denne bane blevet til en aktivitetsbane for alle. 

Det vigtigste i første omgang er at få langt et hårdt underlag på, så vores børn kan bruge det. Vi vil også meget gerne lave en sti rundt om hele legepladsen. Så vil der være plads og mulighed for at ældre og handicappede også kan bevæge sig på området. 

Det hele skal gerne munde ud i, at vi får en sti og en plads med fast underlag, hvor alle kan lære at cykle, løbe på rulleskøjter, løbehjul, spille bold mm. 

Samtidig vil vi gerne have et hyggeligt sted, hvor vi alle har lyst til at tage en madkurv med og mødes..

For at nå dertil, har vi også undersøgt at der skal graves ca 0,5 m jord af. Hvor skal vandet løbe fra og hvordan.Der skal  lægges stabilt grus, stampes og tilsidst støbes med asfalt eller beton. Det bliver hvad vi kan "få fat i"

Disse tiltag har taget tid, og det "sidste" er snart ved at være det aktive arbejde, som vi mangler penge til. I form af fonde, sponsorater eller frivilligt arbejde.

Vi har lige for 14 dage siden fået 2 personer mere på til at søge fonde. Det er dejligt.

Men vi bliver nødt til at appelerer til JER ALLESAMMEN OM HJÆLP.

Vores egne unger er snart så store, så de ikke får det brugt så meget. Det er ikke  derfor vi gør det her. 

Vi gør det for at skabe et miljø som vi alle kan trives i. Som måske kan gøre dette vidunderlige sted atraktivt for andre børnefamilier. Så vi får et sted med liv, og leg. Solgt huse og få unge mennesker og flere børn hertil. Får samvær på Danmarks smukkeste legeplads. Et pænt sted til kagebagningsdysten når præmien skal overrækkes.🤪

I skal mærke efter om i kender nogen der kender nogen, der har en mulighed for at hjælpe. Med arbejde eller et tilskud. Indtil nu har vi været sølle 5 mennesker om dette projekt. Vi har så meget brug for hjælp. 

Helle har fuldstændig styr på hvilke fonde der er ude, hvilke sponsorater der er søgt. Der er masser plads på listen til det DU eller dine kontakter kan bidrage med. 

Ring eller skriv til Helle 22585681 eller Birgitte 22290164

Nyeste kommentarer

27.03 | 16:10

Fint vi lejer let telt den 5 juni Venlig hilsen Bendix

15.03 | 07:49

Kære Alle i Kølstrup. Her fra Ulriksholmvej 9 skal lyde et rigtig god forår ti...

23.11 | 16:25

Hej Kirsten Ja, men skriv på: http://www.123hjemmeside.dk/tl9/53259432 s...

20.11 | 08:51

Hej Jeg har tidligere modtaget jeres blad, men gør det ikke mere. Er...